Utbildning

 

                         Start ] Beställningsidor ] Affärsplan ] Erfarenheter ] Introduktion ] Länkar ] Marknad/Export ] Presentation ] Kvalitetskontroll ] Styrelsearbete ] [ Utbildning ] Utredningar ] Visitkort ]

 


För att uppnå gemensamma mål på ett snabbt och effektivt sätt behövs, att alla på företaget kan använda och utvecklas med hjälp av datorer och datorprogram. Mycket i företagandet och marknadsföringen är kommunikation. Alla, på alla nivåer i företaget, måste öva upp sin skicklighet, att bearbeta information och kommunicera den både internt och externt.

Många är dock mycket osäkra i användningen av datorprogrammen. DeltaMax erbjuder en situationsanpassad och vid behov individuell utbildning i de vanligaste Windowsprogrammen. Det kan gälla alltifrån hanteringen av Word till mer avancerade frågeställningar rörande integreringar av text, bild, ljud och video från olika källor till en vetenskaplig eller produktpresentation.

Genom en enkel test av varje anställds kunskap, som upprepas regelbundet, kan deras kunskapsnivå mätas och varje anställds utveckling inom området kvantifieras.

På toppen av sin utveckling?


Ring till DeltaMax för att få en datorkunskapsanalys och diskutera utbildningsbehovet.