Styrelsearbete

 

                         Start ] Beställningsidor ] Affärsplan ] Erfarenheter ] Introduktion ] Länkar ] Marknad/Export ] Presentation ] Kvalitetskontroll ] [ Styrelsearbete ] Utbildning ] Utredningar ] Visitkort ]

 


Styrelsen har ansvar inför ägarna och svara för att bolaget organiseras, förvaltas, utvecklas och når de mål som bestämts av ägarna. Styrelsen skall utforma verksamhetens inriktning och formulera bolagets mål under de kommande tre till fem åren. Styrelsen bör ha en "helikoptersyn" på tillvaron och bred kompetens för att eventuellt omformulera målen på grund av hot eller möjligheter som finns i omvärlden.

Styrelsen sammansättning skall vara föränderlig och spegla den utvecklingsfas, som bolaget befinner sig i eller riktar in sig mot. Unga bolag, som är i snabb tillväxt bör ha en helt annan sammansättning i styrelsen är bolag, som mer kommit in i förvaltningsfasen.

Behövs ny kompetens i styrelsen? Testa om den gamla tumregeln gäller för den utvecklingsfas bolaget står inför: tre maktutövare, tre kompetenstillförare/specialister och en ordningsman. Välj dem noga!

Ett bollplank för styrelsen eller ledningen?

Var skall näringen sättas till, för att målet högre, större och närmare skall uppnås?


Ring DeltaMax om du tror att jag kan överbrygga eventuella sprickor och tillföra styrelsen/ledningen ytterligare kompetens!

 

Se även länkar