Utredningar

 

                         Start ] Beställningsidor ] Affärsplan ] Erfarenheter ] Introduktion ] Länkar ] Marknad/Export ] Presentation ] Kvalitetskontroll ] Styrelsearbete ] Utbildning ] [ Utredningar ] Visitkort ]

 


För att Ditt företag skall utvecklas i rätt riktning, snabbt och lönsamt behövs kunskap om hur omvärden uppfattar företaget och dess produkter. All utveckling, inte bara företagets utan även produkternas skall vara baserad på faktaunderlag!

Hur utvecklar sig branschen? Är distributörerna kreditvärdiga?

Vad gör konkurrenterna? Hur ser deras balans- och resultaträkning ut? Ökar deras försäljning?

En utvärdering av Ditt företags produkter hos kunden behövs för kvaltetssäkringen och ger ovärderlig information om nödvändiga produktmodifikationer för att öka kundacceptansen och därmed försäljningen.

Finns Din dokumentation kring företaget, dess tjänster och produkter samlad? Är den tillgänglig för alla och framför allt för kunderna? Uppdaterad?

En sammanställning av litteratursökningar ger en värdefull kundorienterad bild av hur Dina produkter förhåller sig till konkurrenternas.

Är grannens gräsmatta grönare?


Ring DeltaMax så hinner och kan du - få utrett - det Du behöver!